OZT Chrášťany

Váš partner v oblasti výroby a servisu zemědělské techniky

Kontrolní testování prostředků na ochranu rostlin

Kontrolní testování prostředků na ochranu rostlin

Kontrolní testování provádíme, buď na naší provozovně v Chrášťanech u Prahy, nebo přímo u provozovatele postřikovačů pomocí mobilního testovacího zařízení. Před započetím testování provádíme drobné úpravy, doplnění a seřízení postřikovače tak, aby stroj splňoval požadavky kladené na něj vyhláškou.
U více strojů se cena stanovuje dohodou.

Pokud by při testování vašeho postřikovače byly odhaleny závady, jsme schopni vám navrhnout způsob jeho opravy tak, aby odpovídal všem normám a požadavkům státní rostlinolékařské správy.

Výsledkem testování (kontrola trysek, čerpadla, kalibrace počítače, seřízení atd.) není jen samotný protokol o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku, ale také záruka, že váš postřikovač bude svoji úlohu plnit kvalitně a úsporně.